Browsing Tag

เกษตรกร

ธ.ก.ส.ยันพร้อมช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเต็มที่

ธ.ก.ส.ยืนยันพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ผ่านมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ว่าธ.ก.ส. ออกมาตรการลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.1

บิ๊กตู่แนะเกษตรกรรวมกลุ่มผลิตสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรอง!!

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าว ว่า ในช่วงนี้มีราคาดี เพราะต่างประเทศประสบภัยธรรมชาติ จึงมีความต้องการสินค้าข้าวสูง แต่หากในปีต่อไป เราปลูกข้าวมากขึ้นจนเกินความต้องการของตลาด…