Browsing Tag

เขตบางนา

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯ ติดตามโครงการในพระราชดำริ เขตบางนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนเพี้ยนพิน อนุสรณ์ เขตบางนา โดยพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าอาวาสวัดบางนานอก และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก…