Browsing Tag

เข็มที่ระลึก

บรรยากาศเปิดจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

1 พ.ย. ที่ทำการไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะ บรรยากาศการเปิดให้ประชาชนจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันแรก…

รัฐบาลเปิดให้สั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระบรมศพร.9

นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณากำหนดวิธีการเพื่อให้ประชาชนได้มีเข็มที่ระลึกได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วนตามความต้องการนั้น เนื่องจาก…

เข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราคาเข็มละ 300 บาท เริ่มจำหน่าย 40,000 เข็มแรก ในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ. เดิม ) ถ. พิษณุโลก…