Browsing Tag

เข้มแข็ง

ท่องเที่ยวโอทอปช่วยชุมชนเข้มแข็ง22-26พย.นี้

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าโครงการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จะเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะดำเนินโครงการครอบคลุมชุมชน 3,273 แห่งทั่วประเทศ…

นายกฯชม“ทุ่งมอกโมเดล”ภูมิปัญญาช่วยชุมชนเข้มแข็ง

30 ตุลาคม  2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารหอประชุมแสนหวี หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม. สัญจร…