Browsing Tag

เคารพ

พระราชชนนี ของกษัตริย์จิกมี พร้อมราชวงศ์ภูฏาน เสด็จฯถวายราชสักการะ ในหลวงร.9

พระราชชนนี ของกษัตริย์จิกมี พร้อมราชวงศ์ภูฏาน เสด็จฯถวายราชสักการะ ในหลวงร.9 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น สมเด็จพระราชชนนีเชริง ยังดน วังชุก พระราชชนนีของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน…