Browsing Tag

เชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ

โปรดเกล้าฯเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ ผู้เสียชีวิตเหตุความไม่สงบภาคใต้

ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ผู้ว่าฯปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระพันปีหลวง และสมเด็จพระราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายสุพจน์ จันทร์วิมาน เเละนางธนารัตน์ ไชยปัญญา ที่เสียชีวิต