Browsing Tag

เชิญพวงมาลาหลวง

โปรดเกล้าฯเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพอส.ทพ.เสียชีวิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน วราพันธ์…