Browsing Tag

เชิญสิ่งของพระราชทาน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและเยี่ยมประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสนี้

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบจนท.ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานโอกาสวันขึ้นปีใหม่มอบแก่ทหารพื้นที่ชายแดน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ของกองทัพภาคที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฏรประสบอุทกภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทาน 1,200 ชุด แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนพื้นที่จังหวัดปัตตานี

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน

องคมนตรีเยี่ยมชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โปรดเกล้าฯผู้ว่าฯเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่อส.ทหารพราน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพราน อลงกรณ์ บุญกาญจน์ รองผู้บังคับชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4206…

โปรดเกล้าฯผู้ว่ายะลา เชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้บาดเจ็บ

24 มกราคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ นายวิชัย เจ๊ะม๊ะ นางนิตยา พิบูลย์ นางสมพร ลุ่ยจิ๋ว นายณรงค์รัฐ แก้วสุขศรี…