Browsing Tag

เชิญสิ่งของ

โปรดเกล้าฯเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่อส.ทพ.ที่บาดเจ็บ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้พระราชทาน และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน อาทร ทั่วจบ สังกัดกองร้อยทหารพราน 4203…

โปรดเกล้าฯเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรน้ำท่วม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเบบินคา พัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานให้ราษฏรน้ำท่วม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 400 ชุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่…

โปรดเกล้าฯผู้ว่าเชิญสิ่งของพระราชทานมอบอาสาสมัครทหารพราน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ สิบโท ธรณินทร์ อินศวร และ อาสาสมัครทหารพราน วิทยา ศรีรักษา…