Browsing Tag

เดินวิ่ง

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดงานเดินวิ่ง”เขาชะโงกฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการแข่งขันเดิน-วิ่ง "เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 61" ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ…