Browsing Tag

เดือดร้อนหนัก

ปภ.เผย3จว.เร่งช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนหนัก

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครพนม บึงกาฬ และเพชรบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็ว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เบบินคา”…

ปภ.เตือน9จว.เร่งช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยเดือดร้อนหนัก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดสถานการณ์ภัย รวม 38 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 29 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 9 จังหวัด แยกเป็น…

ประชาชนเดือดร้อนหนักน้ำโขงล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ภาคอีสาน

​ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสม เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดินสไลด์ และภาวะน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งขณะนี้มีจุดต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด คือ…