Browsing Tag

เตรียมทำ

เริ่มแล้ว!!กรมฝนหลวงเตรียมทำฝนหลวงลดฝุ่นละออง15-18 มค.นี้

14 มกราคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานจากกรมควบคุมมลพิษเมื่อ13 มกราคม 2562 ว่า ค่าฝุ่นละออง PM 2.5…