Browsing Tag

เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนัก

8 จว.ใต้ฝั่งตะวันออก เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนัก26 – 28 ต.ค.

อปภ.ก.ประสาน 8 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 26 - 28 ต.ค. 62 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 8 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก