Browsing Tag

เติบโต

บิ๊กตู่!!พอใจธนาคารโลกเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่อง

20 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจที่ธนาคารโลกแสดงความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแรง ซึ่งสะท้อนจากรายงานตามติดเศรษฐกิจไทย : ความเหลื่อมล้ำ โอกาส และทุนมนุษย์ โดยระบุว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561…