Browsing Tag

เตือนภัยพิบัติ

สหประชาชาติเตือนภัยพิบัติโลกร้อนอีก12ปี

องค์การสหประชาชาติเตือนภัยพิบัติจากโลกร้อนในอีก12ปี ชี้ชัดในปี พ.ศ.2573 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม และจะทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องหายนะจากธรรมชาติ เช่น ภาวะแล้งจัดไฟป่า น้ำท่วมใหญ่…