Browsing Tag

เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2561

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ความว่า บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกๆ…