Browsing Tag

เปิดศูนย์ราชการ

นายกฯเตรียมลงใต้เปิดศูนย์ราชการยะลา

นายกฯ มีกำหนดเปิดศูนย์ราชการภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์กลางการบริการประชาชนแบบครบวงจรขนาดใหญ่ แห่งเดียวใน 5 จังหวัดภาคใต้ • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 7 สิงหาคม 2562