Browsing Tag

เปิดศูนย์

รัฐเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมระยะยาว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทำหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ตลอดจนอำนวยการ ประสานงานกับส่วนราชการ