Browsing Tag

เป็นฐานชีวภาพ

นครสวรรค์เสนอเป็นฐานชีวภาพไบโอฮับ

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้เตรียมความพร้อมวางยุทธศาสตร์ด้านการดูแลสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลังและอ้อย…