Browsing Tag

เป็นผู้นำจีนต่อ

นายกฯส่งสาส์นแสดงความยินดีสีจิ้นผิงรับเลือกเป็นผู้นำจีนต่อ

เรียนพณฯท่าน ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนในราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ขอแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ในการเลือกตั้งครั้งที่สองในฐานะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน…