Browsing Tag

เพื่อความเป็น

นายกฯนำครม.ไหว้พระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีสักการะพระแก้วมรกต พร้อมกราบนมัสการพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 30 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ…