Browsing Tag

เพื่อดูแล

นายกฯชื่นชมศูนย์ฮอมฮักชุมชนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

นายกฯ พบประชาชน จ.พะเยา ขอให้ช่วยกันพัฒนากว๊านพะเยา นำศักยภาพของกว๊านฯ มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในประเทศ ลดเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม…