Browsing Tag

เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์

นายกฯเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมชมกระบวนการผลิตนมยู.เอช.ที ผลิตภัณฑ์สหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้แก่ นมอัดเม็ด นมยูเอชที/พาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต ไอศรีม และผลิตภัณฑ์ OTOP