Browsing Tag

เยี่ยมชมโรงกำจัดขยะ

บิ๊กตู่บุกดูงานโรงกำจัดขยะครบวงจรระยอง

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โครงการความร่วมมือประชารัฐองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชื่นชมการบริหารจัดการขยะเมืองระยอง ยกเป็นโครงการต้นแบบท้องถิ่นที่ดี พร้อมหนุนงบขยายโครงการเพิ่ม รองรับ EEC วันที่…