Browsing Tag

เยี่ยมประชาชน

โปรดเกล้าฯพระราชทานสิ่งของเยี่ยมปชช.ป่วยมารับของฯงานปั่น

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ เป็นผู้แทนพระองค์นำดอกไม้พระราชทาน และกระเช้าเยี่ยม…