Browsing Tag

เยี่ยม

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเยี่ยมจนท.ชายแดนใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

องคมนตรีเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานแก่จนท.จังหวัดปัตตานี

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปเดินทางไปยังวัดทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสพร้อมกับถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์และสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส วัดทรายขาว สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2300

องคมนตรีเยี่ยมครอบครัวลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ “พระสหายแห่งสายบุรี”

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นปฏิบัติภารกิจเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (เดิมชื่อ วันลูตง) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ที่ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.จังหวัดสระแก้ว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โอกาสนี้…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตชด.จังหวัดตาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา บ้านแพะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมและทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสันตยาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามผลงานโครงการตามพระราชดำริฯ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รวม 20 แห่ง  …

ฟ้าหญิงเสด็จฯเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจราษฎรที่น้ำท่วม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน…