Browsing Tag

เวียดนามโตกว่าทุกประเทศในอาเซียน

เศรษฐกิจเวียดนามโตกว่าใครในอาเซียนเพราะอะไร

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนามจะขยายตัวร้อยละ 7 ในปีนี้ ค่าเงินดองเเละภาวะเงินเฟ้อยังคงตัว การขยายตัวด้านการส่งออก การผลิตสินค้า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเเละตัวชี้วัดอื่นๆ…