Browsing Tag

เว้น

ทั่วทุกภาคไทยฝนลดลงเว้นอันดามันฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงลมแรง

13 กรกฎาคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้ โดยด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง มีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1