Browsing Tag

เสด็จฯ ทางชลมารค

เชิญเฝ้ารับเสด็จฯ”ในหลวง-ราชินี” เสด็จฯ ทางชลมารค

ขอเชิญประชาชนชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ "ในหลวง-ราชินี" เสด็จฯ ทางชลมารคเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามริ้วขบวน มีเรือจำนวน 52 ลำ จัดเป็น 5 สาย