Browsing Tag

เสด็จฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดปัตตานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอจะเสด็จฯเยือนออสเตรีย

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 12 ถึงวันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2562 ในการเสด็จเยือนครั้งนี้

ประกาศสำนักพระราชวังกรมสมเด็จพระเทพจะเสด็จฯเยือนสมาพันธรัฐสวิส

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2562 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้

กรมสมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตราชบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระพันปีหลวง เสด็จฯประทับ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ฉบับที่ 2

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 6 สิงหาคม 2562 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายรักษา

กรมสมเด็จพระเทพเสด็จฯทอดพระเนตรโครงการทหารพันธ์ุดี

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง กรมพลาธิการทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรฯเสด็จฯทอดพระเนตรการฝึกทหารราบ ค่ายธนะรัชต์

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปยังกองบัญชาการ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงนำพระสหาย ทัศนศึกษาการสาธิตการฝึกของทหารราบ ในการนี้

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงเป็นประธาน สถาปนา จปร.ครบ 132 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 132 ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ