Browsing Tag

เสด็จ

สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนเสด็จทรงเปิดอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ฯ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิด อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ และ "อาคาร ๖๐ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ปีติ‼️สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระบรมราชินีเสด็จทรงเปิดงานสายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" พร้อมทั้งพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น ๑๕๐ คน

ในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด“อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

27 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เสด็จประทับ รพ.รามา

4 กุมภาพันธ์ 2562 แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี…

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ 26 ม.ค. เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก…

มงกุฏราชกุมารและพระชายาแห่งรัฐเปอร์ลิส เสด็จบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง

12 มกราคม 2562 กรมอุทยานเผย "มกุฎราชกุมาร และพระชายา แห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เสด็จฯสัมผัสธรรมชาติ บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง " มกุฎราชกุมาร และพระชายา แห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย…