Browsing Tag

เหมือนใจสลายอีกครั้ง

เหมือนใจสลายอีกครั้ง การรื้อถอนพระเมรุมาศ

วันที่ 3 ม.ค. 2561 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงหลังการปิดให้ประชาชน เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม…