Browsing Tag

เอาคืน

อิสราเอลเตรียมพร้อมรับมือซีเรียเอาที่ราบสูงโกลานคืน

อิสราเอลเตรียมพร้อมรับมือซีเรียทุกรูปแบบหลังรัฐบาลซีเรียประกาศจะเอาที่ราบสูงโกลานคืนในทุกทาง กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล…