Browsing Tag

แก่ปชช.

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ปชช.ไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุอัคคีภัยป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช