Browsing Tag

แก่ราษฎร

โปรดเกล้าฯสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรชุมชนวัดครุฑ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนวัดครุฑ ซอยอิสรภาพ 35…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2 เขตจตุจักร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว และเงินสงเคราะห์ในการศพ…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรน้ำท่วม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 445 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในพื้นที่ 3…

โปรดเกล้าฯผู้ว่ามอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานมอบให้นายสมคิด แดงสิงห์ และครอบครัว…

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรน้ำท่วม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี…

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรน้ำท่วมจ.น่าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีเมตตาและห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยฯ…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรน้ำท่วมที่จังหวัดอุบล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอเขมราฐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรอ.บ่อเกลือ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดภัยพิบัติ ดินถล่ม ในพื้นที่ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ…