Browsing Tag

แก่เกษตรกร

สมเด็จพระเทพพระราชทานพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ระบายน้ำจากขุนน้ำนางนอน

มูลนิธิชัยพัฒนาส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากการระบายน้ำในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมีออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ…

สมเด็จพระเทพ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎร อำเภอศีขรภูมิ ที่ประสบอุทกภัย นาข้าวเสียหายในปี 2560 จำนวน 73.215 ตัน…