Browsing Tag

แจกกล้าไม้ 1 ล้านต้น

กทม.แจกกล้าไม้ 1 ล้านต้น “มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง”

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบกล้าไม้ในโครงการ “มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง” ณ บริเวณลานอีเดน ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้ประชาชนนำไปปลูกบริเวณบ้าน ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม