Browsing Tag

แจ้งสถานการณ์น้

ปภ.แจ้งสถานการณ์น้ำ3จ.ระดับน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ

13 ธันวาคม 2561 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีและประจวบคีรีขันธ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว…