Browsing Tag

แปรปรวน

เตือน‼️ฉ.10ไทยตอนบนสภาพอากาศแปรปรวน มีผลถึง 26 ก.ย. 62

เตือนประชาชนสภาพอากาศประเทศไทยตอนบนแปรปรวน มีผลกระทบถึง 26 ก.ย. 62 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2562)" ฉบับที่ 10 ความว่า ในช่วงวันที่ 21-22 ก.ย. 62

อุตุฯเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนใต้คลื่นสูงลมแรง

31 ธันวาคม 2561 อุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ภาคใต้คลื่นลมแรงจนถึงวันที่ 2 ม.ค.นี้ ขณะที่แผ่นดินไหวกาญจนบุรีวานนี้ ไม่กระทบต่อเขื่อนวชิราลงกรณ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน…