Browsing Tag

แผ่นดินไหว6.1

แผ่นดินไหว 6.1 แมกนิจูดใกล้โอซากา คนไทยปลอดภัย!!

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 น. เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงวัดได้ 6.1 แมกติจูดที่บริเวณพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ที่ความลึกประมาณ 8 ไมล์ ซึ่งรวมถึงเมืองใหญ่อย่างโอซาก้า เกียวโตและชิกะ…