Browsing Tag

แม่ลาน้อย

รักแล้วรักเลย เมืองร้อยนา แม่ลาน้อย

รักแล้วรักเลย เมืองร้อยนาแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อยได้ชื่อว่า เป็นเมือง ๑๐๐ นา เพราะเต็มไปด้วยทุ่งนา โดยเฉพาะนาขั้นบันได เนื่องจากภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวเขาที่นี่คือ ชาวละว้า กับปกากญอ…