Browsing Tag

และปริมณฑล

ทุกภาคฝนต่อเนื่องกทม.และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

12 มิถุนายน 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม…

กรุงเทพฯและปริมณฑล มีฝน40%

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ลักษณะอากาศทั่วไป พื้นที่…