Browsing Tag

และป้องกันโรค

นายกฯลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงาน

นายกฯ เป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มวัยทำงานทุกด้าน พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนร่วมสร้างเสริมคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี