Browsing Tag

และฝนตกสะสม

ภาตใต้ตอนล่างปริมาณฝนมากขึ้นระวังฝนตกสะสม

15 พฤศจิกายน 2561 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกมีฝนน้อย และภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง…

อุตุ เตือนใต้ระวังมรสุม และฝนตกสะสม

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย …