Browsing Tag

และมอบนโยบาย

นายกฯเยี่ยมชมและมอบนโยบายกระทรวงดิจิทัล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมภารกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมมอบนโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลฮับอาเซียน ผ่านการพัฒนา “ไทยแลนด์