Browsing Tag

แห่งการปฏิรูปการศึกษา

นายกฯเยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบแห่งการปฏิรูปการศึกษา

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ โรงเรียนต้นแบบแห่งการปฏิรูปการศึกษา ในการใช้ธรรมนำปัญญาแห่งแรกของประเทศไทย ระหว่างชมการเรียนการสอนภาษาจีน ณ ห้องเรียนภาษาจีนได้กล่าวทักทายเด็กนักเรียนเป็นภาษาจีนว่า