Browsing Tag

โครงการกองทุนการศึกษา

องคมนตรีเยี่ยมชมและติดตามโครงการกองทุนการศึกษาภาคเหนือ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานการประชุมติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้แทนจาก 11 โรงเรียน