Browsing Tag

โครงการฝนหลวง

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโครงการฝนหลวง

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมนำศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฝนหลวง พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี