Browsing Tag

โครงการพระราชดำริ

องคมนตรีเยี่ยมชมสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านสบขุ่น ท่าวังผา น่าน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน