Browsing Tag

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ปีติ!ในหลวง-พระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

เชิญชมนิทรรศการเสด็จฯเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เชิญชมการแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ "ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน” แสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม เฉลิมพระเกียรติฯ "ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน” แบ่งเป็น 3 องก์ องก์ 1 สายธารแห่งพระบารมี

นายกฯเปิดนิทรรศการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี